grafika na szkle

Grafika na szkle – panorama miasta w sepii