grafika na szkle

Grafika na szkle – “Green grass on white background” nr 78245925