Blog

Konkurs na Facebooku – wygraj grafikę na szkle

Przez Redakcja w dniu

Konkurs prowadzony na fanpage na Facebooku – konkursowe komentarze proszę umieszczać pod odpowiednim postem.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Umieść w komentarzu zdjęcie lub grafikę, którą umieściłbyś na panelach w Twojej kuchni.

2. Polub fanpage R-K Glass.

3. Udostępnij post konkursowy na swojej tablicy.

Nagrodę otrzyma osoba, która w komentarzu pod postem konkursowym doda najciekawsze zdjęcie lub grafikę.

Czas trwania konkursu : 01.02.2017- 28.02.2017 do godziny 23:59

Ogłoszenie wyników : nastąpi do dnia 06.03.2017

Zwycięzca zostanie ogłoszony w poście na tablicy R-K Glass

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest R-K Glass s.c. R. Świstak, K. Tylec z siedzibą w Dębica 39 – 200, Pustynia 150 d.

2. Konkurs trwa od01.02.2017 do 28.02.2017 do godziny 23:59.

3. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 06.03.2017.

4. Nagrodę otrzyma osoba, która w ocenie komisji konkursowej doda w komentarzu najciekawsze zdjęcie lub grafikę.

5. Zwycięzca zostanie ogłoszony w poście na tablicy R-K Glass.

6. Konkursu nie mogą wygrać pracownicy R-K Glass, osoby związane z organizacją konkursu oraz ich rodziny.

7. Zgłoszenia z profili fikcyjnych będą odrzucane.

8. Jedna osoba, może dokonać jednego zgłoszenia.

9. W konkursie udział mogą brać jedynie osoby pełnoletnie.

10. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród zgłoszeń spełniających wszystkie warunki uczestnictwa.

11. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt za pośrednictwem e-mail.

12. Nagroda zostanie przekazana w sposób ustalony w korespondencji mailowej.

13. Laureat konkursu deklaruje, że ma prawo autorskie do przesłanej grafiki lub zdjęcia.

14. Prace nadesłane w konkursie mogą być udostępniane na tablicy R-K Glass.

15. Brak możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną.

16. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany grafiki szklanych paneli na inną niż w komentarzu. Zmiana taka nastąpi w przypadku, gdy zamieszczone zdjęcie, nie będzie odpowiedniej jakości do umieszczenia go na szkle. Motyw zostanie zastąpiony grafiką z banku zdjęć, wybraną w porozumieniu z laureatem konkursu.

18. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych przez firmę R-K Glass w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r.).

19. W kwestiach nieuregulowanych powyższym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego(Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) 20. Promocja ta nie jest w żaden sposób związana, sponsorowana ani przeprowadzana przez serwis Facebook. Nagród nie można wymienić na inne ani na ekwiwalent pieniężny. Facebook nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg konkursu.Konkurs nie podlega Ustawie z dn. 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341)

Bądź pierwszą osobą która to skomentuje.

Zostaw komentarz

Przesyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie informacji zgodnie z polityką prywatności